pl

English | German/Deutsch | Italian/Italiano | Polish/Polski | Slovenian/slovenščina

SocialMediaPotencjał wykorzystania mediów społecznościowych w przypadku wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego/sytuacji kryzysowej

Celem ankiety jest zbadanie podejścia służb ratowniczych i instytucji zarządzania kryzysowego do wykorzystania mediów społecznościowych (zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości) oraz określenie w jaki sposób można by je zachęcić do zrobienia tego w przyszłości. Badanie ma również na celu zbadanie użycia mediów społecznościowych w chwili obecnej. Media społecznościowe pozwalają na interakcję pomiędzy ludźmi w ramach której tworzą, dzielą się oraz wymieniają informacjami w wirtualnych społecznościach oraz sieciach takich jak: Facebook, Twitter czy YouTube.

Witamy, odpowiedź na poniższe pytania zajmie jedynie kilka minut. Z góry dziękujemy za udział w ankiecie.